Payrolling

U zorgt voor de medewerker, wij voor de loonstrook

Maakt u veel gebruik van oproepkrachten, heeft u behoefte aan flexibel inzetbare medewerkers en wilt u de risico┬┤s uitsluiten? Dan is payrolling een interessante formule voor u. Payrolling is een vorm van uitzenden waarbij u zelf de krachten werft, maar wij het arbeidsrechtelijke risico dragen. Dit betekent dat alle administratieve handelingen, zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen, verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, ARBO e.d. worden uitgevoerd door PK Personeel.

U hoeft dus geen personeelsadministratie te voeren en loopt geen enkel risico meer bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een ander voordeel is dat uw personeelsbestand vele malen flexibeler is. Door middel van payrolling heeft u namelijk de mogelijkheid om uw personeel gedurende lange tijd flexibele contracten aan te bieden via PK Personeel.